NOU 2001: 17

Om inntektsoppgjørene 2000-2001

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram sin første rapport for 2001. Vanligvis har utvalget kommet med sin første rapport i slutten av januar. Da det i år ikke er sentrale lønnsforhandlinger, har ikke partene hatt samme behov for en rapport så tidlig.

Rapporten gir i stor grad oversikt over de samme områder som utvalgets rapporter foran inntektsoppgjørene i de senere år. Det gjelder utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne. Det gis dessuten en omtale av internasjonal økonomi og norsk økonomi. Som tidligere gis det anslag for prisutviklingen i inneværende år. Nytt i denne rapporten er en omtale i kapittel 5 av ulike indikatorer for å beskrive utviklingen i lønnsomheten i industrien og i noen andre næringer. I et vedlegg presenteres rapporten fra en arbeidsgruppe utvalget har satt ned for å vurdere sammenlikningsgrunnlaget for lønn og produktivitet i et internasjonalt perspektiv.

Siden forrige rapport har Lars Haukjem og Arnulf Leirpoll kommet inn som nye medlemmer fra henholdsvis Kommunenes Sentralforbund og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Eystein Gjelsvik og Ellen Horneland, Landsorganisasjonen i Norge, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Albert Johansen, Akademikernes Fellesorganisasjon, Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Eirik Solberg, Kommunenes Sentralforbund, Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Brynjar Indahl, Finansdepartementet.

Oslo, 28. mars 2001

Svein Longva

Lars Haukjem

Lars Haartveit

Arnulf Leirpoll

Olav Magnussen

Øystein Olsen

Stein Reegård

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Lars Erik Wærstad

Tormod Belgum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

Ragnhild Nersten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Espen Erlandsen, Finansdepartementet

Helga Birgitte Aasdalen, Finansdepartementet

Til forsiden