NOU 2001: 34

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Samiske sedvaner og rettsoppfatninger

Samiske sedvaner og rettsoppfatninger — – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Les dokumentet