NOU 2001: 34

Samiske sedvaner og rettsoppfatninger— – bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Herved overleveres reviderte forskningsrapporter, tilleggsrapporter og sammendrag i tilknytning til forskningsprosjektet «Samiske sedvaner og rettsoppfatninger».

Oslo, 31. mai 2000

Tom G. SvenssonLeder av Styringsgruppen

Til forsiden