NOU 2003: 16

I første rekke— Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle

Til innholdsfortegnelse

Til Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 5. oktober 2001 et utvalg for å vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen. I brev av 4. desember 2001 ble mandat og utvalgssammensetning endret noe. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo, 5. juni 2003

Astrid Søgnen leder

Anders Seim nestleder

Signe Marie Natvig Andreassen

Trine-Lise W. Fossland

Solfrid Grøndahl

Ingvill Holden

Anniken Huitfeldt

Steinar Høgaas

Ragnar Johansen

Rolf Jørn Karlsen

Svein Lie

Ragnhild Lied

Martin Nielsen

Jan B. Ommundsen

Tom Veierød

Åge Vårdal

Petter Skarheim sekretariatsleder

Jorunn H. Barka

Bjørn Berg

Kari Berg

Eli-Karin Flagtvedt

Angela Kreher

Magne Nesvik

Elin Foss Pedersen

Tine Sophie Prøitz

Arild Thorbjørnsen

Til forsiden