NOU 2003: 8

Fra aktiv fisker til pensjonist

Til innholdsfortegnelse

Til Sosialdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 14. september 2001 ble det oppnevnt et utvalg til å utrede og vurdere pensjonstrygden for fiskere. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 5. februar 2003

Sverre Bjørnstad leder

Webjørn Barstad

Knut Werner Hansen

Eva Irene Holt

Morten Gundersen

Kjetil Lund

Birger Mordt

Oddlaug Osmundsvåg

Jørn E. Pedersen

Aase Rokvam

Lars R. Bærøe

Jack Fredagsvik

Til forsiden