NOU 2004: 19

Livskraftige distrikter og regioner— Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Distriktkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 7. februar 2003 for å gjennomgå helheten i distrikts- og regionalpolitikken.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 12. oktober 2004

Johan Petter Barlindhaug

Elisabeth Angell

Bergljot Landstad

Per Sandberg

Trine Skei Grande

Kristin Malonæs

Tine Sundtoft

Marianne Balto Henriksen

Inge Myrvoll

Anders Talleraas

Audun Holsbrekken

Liv Signe Navarsete

Thor Tøllefsen

Geir Knutson

Aud Stråbø Riise

Sverre Høifødt

Åge Sund

Til dokumentets forside