NOU 2005: 17

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)

Les dokumentet