NOU 2009: 16

Globale miljøutfordringer – norsk politikk

Globale miljøutfordringer – norsk politikk — Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser

Les dokumentet