NOU 2009: 16

Globale miljøutfordringer – norsk politikk— Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Kongen i statsråd oppnevnte 30. mai 2008 et utvalg for å utrede hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 22. juni 2009

Øystein Olsen leder

Olav Bolland

Bente Christiansen

Michael Hoel

Per Botolf Maurseth

Karine Nyborg

Gunn Paulsen

Joakim Sonnegård

Ingeborg Rasmussen

Geir Åvitsland

Åse Bøe

Mads Greaker

Herbert Kristoffersen

Øyvind Lone

Bent Arne Sæther

Til forsiden