NOU 2010: 06

Pensjonslovene og folketrygdreformen I— Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

1 Utkast til ny lovtekst med overstreket gammel lovtekst

Figur 1.1 

Figur 1.1

Figur 1.2 

Figur 1.2

Figur 1.3 

Figur 1.3

Figur 1.4 

Figur 1.4

Figur 1.5 

Figur 1.5

Figur 1.6 

Figur 1.6

Figur 1.7 

Figur 1.7

Figur 1.8 

Figur 1.8

Figur 1.9 

Figur 1.9

Figur 1.10 

Figur 1.10

Figur 1.11 

Figur 1.11

Figur 1.12 

Figur 1.12

Figur 1.13 

Figur 1.13

Figur 1.14 

Figur 1.14

Figur 1.15 

Figur 1.15

Figur 1.16 

Figur 1.16

Figur 1.17 

Figur 1.17

Figur 1.18 

Figur 1.18

Figur 1.19 

Figur 1.19

Figur 1.20 

Figur 1.20

Figur 1.21 

Figur 1.21

Figur 1.22 

Figur 1.22

Figur 1.23 

Figur 1.23

Figur 1.24 

Figur 1.24

Figur 1.25 

Figur 1.25

Figur 1.26 

Figur 1.26

Figur 1.27 

Figur 1.27

Figur 1.28 

Figur 1.28

Figur 1.29 

Figur 1.29

Figur 1.30 

Figur 1.30

Figur 1.31 

Figur 1.31

Figur 1.32 

Figur 1.32

Figur 1.33 

Figur 1.33

Figur 1.34 

Figur 1.34

Figur 1.35 

Figur 1.35

Figur 1.36 

Figur 1.36

Figur 1.37 

Figur 1.37

Figur 1.38 

Figur 1.38

Figur 1.39 

Figur 1.39

Figur 1.40 

Figur 1.40

Figur 1.41 

Figur 1.41

Figur 1.42 

Figur 1.42

Figur 1.43 

Figur 1.43

Figur 1.44 

Figur 1.44

Figur 1.45 

Figur 1.45

Figur 1.46 

Figur 1.46

Figur 1.47 

Figur 1.47

Figur 1.48 

Figur 1.48

Figur 1.49 

Figur 1.49

Figur 1.50 

Figur 1.50

Figur 1.51 

Figur 1.51

Figur 1.52 

Figur 1.52

Figur 1.53 

Figur 1.53

Figur 1.54 

Figur 1.54

Figur 1.55 

Figur 1.55

Figur 1.56 

Figur 1.56

Figur 1.57 

Figur 1.57

Figur 1.58 

Figur 1.58

Figur 1.59 

Figur 1.59

Figur 1.60 

Figur 1.60

Figur 1.61 

Figur 1.61

Figur 1.62 

Figur 1.62

Figur 1.63 

Figur 1.63

Figur 1.64 

Figur 1.64

Figur 1.65 

Figur 1.65

Figur 1.66 

Figur 1.66

Figur 1.67 

Figur 1.67

Figur 1.68 

Figur 1.68

Figur 1.69 

Figur 1.69

Figur 1.70 

Figur 1.70

Figur 1.71 

Figur 1.71

Figur 1.72 

Figur 1.72

Figur 1.73 

Figur 1.73

Figur 1.74 

Figur 1.74

Figur 1.75 

Figur 1.75

Figur 1.76 

Figur 1.76

Figur 1.77 

Figur 1.77

Figur 1.78 

Figur 1.78

Figur 1.79 

Figur 1.79

Figur 1.80 

Figur 1.80

Til dokumentets forside