NOU 2010: 06

Pensjonslovene og folketrygdreformen I— Utredning nr. 23 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

3 Banklovkommisjonens tidligere utredninger

1 NOU 1994: 19 Finansavtaler og finansoppdrag.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 15. desember 1994.
2 NOU 1995: 25 Sikringsordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner.
Avgitt til Finansdepartementet 28. november 1995.
3 NOU 1996: 24 Betalingssystemer m.v.
Avgitt til Finansdepartementet 11. november 1996.
4 NOU 1998: 14 Finansforetak m.v.
Avgitt til Finansdepartementet 18. august. 1998.
5 NOU 1999: 31 Oppkjøp og inndriving av fordringer m.v.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 18. november 1999.
6 NOU 2001: 23 Finansforetakenes virksomhet.
Avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001.
7 NOU 2001: 24 Ny livsforsikringslovgivning.
Avgitt til Finansdepartementet 29. juni 2001.
8 NOU 2002: 14 Finansforetakenes virksomhet II.
Avgitt til Finansdepartementet 28. november 1995.
9 NOU 2002: 21 Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 18. desember 2002.
10 NOU 2003: 11 Konkurranse i kollektiv livsforsikring
Avgitt til Finansdepartementet 5. mars 2003.
11 NOU 2003: 28 Kjønns- og aldersnøytralitet i kollektive pensjonsordninger
Avgitt til Finansdepartementet 10. desember 2003.
12 NOU 2004: 24 Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov
Avgitt til Finansdepartementet 11. november 2004.
13 NOU 2005: 15 Obligatorisk tjenestepensjon
Avgitt til Finansdepartementet 1. juli 2005.
14 NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser
Avgitt til Finansdepartementet 2. mai 2006.
15 NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss
Avgitt til Finansdepartementet 8. september 2006.
16 NOU 2007: 1 Meglerprovisjon i forsikring
Avgitt til Finansdepartementet 16. januar 2007.
17 NOU 2007: 5 Frarådningsplikt i kredittkjøp
Avgitt til Justis- og politidepartementet 29. mai 2007.
18 NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning
Avgitt til Finansdepartementet 19. desember 2007.
19 NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner
Avgitt til Finansdepartementet 6. august 2008.
20 NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet
Avgitt til Finansdepartementet 16. desember 2008.
21 NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring
Avgitt til Finansdepartementet 18. november 2008.
22 NOU 2009: 2 Kapital og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.
Avgitt til Finansdepartementet 9. januar 2009.
Til dokumentets forside