NOU 2011: 11

Innovasjon i omsorg

Til innholdsfortegnelse

På sporet

Vi er på sporet

etter en ny og bedre virkelighet

som skal finnes ikke så langt herfra

Den ligger forhåpentlig

i nærheten av

det hjertet forstår

Kate Næss i «Blindgjengere» (1969)

Til dokumentets forside