NOU 2011: 11

Innovasjon i omsorg

Til innholdsfortegnelse

1 Foredrag

Til utvalgsmøtene som ble avholdt i 2010, i fasen for kunnskapsinnhenting og systematisering, ble ulike foredragsholdere invitert til å holde innlegg om aktuelle tema:

Forsker ved SINTEF Byggforsk, Karin Høyland: «Hva kan omgivelser gjøre?»

Kommunaldirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen: «Trondheim – en nyskapende omsorgskommune»

Professor i geriatri ved St. Olavs Hospital, Olav Sletvold: «Innovativ geriatri, finnes den?»

Professor i medisin ved NTNU, Jan Hoff: «Trening som forebygging og behandling av livsstilsykdommer»

Seniorrådgiver i HOD, Siv Svardal: «I kjølvannet av Hjelpemiddelutvalget»

Forsker ved FAFO, Heidi Gautun: «Et intergenerasjonelt perspektiv på omsorg»

Forskningsleder i SSB, Erling Holmøy: «Kan behovet for helse- og omsorgstjenster dekkes? Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester mot 2050»

Seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Hilde H. Holte: «Omsorgsforskning i Norge»

Professor ved UIO, Nico Keilmann: «Framtidens befolkning og husholdninger»

Prosjektleder i Teknologirådet, Åse Kari Haugeto: «Framtidas omsorgspolitikk og ny teknologi»

Sjefanalytiker i Abelia, Rune Foshaug: «En kartlegging foretatt av Abelia»

Secretary General i Norsk Teknologi, Erik Pilgaard: «Trygghetsskapende teknologi – viktig del av fremtidens omsorgsløsnig»

Produktansvarlig i Ikks, Per Gammelsæther: «Hvor ligger potensialet for målrettet teknologisk innovasjonsarbeid i helse- og sosialtjenesten?»

Forsker ved NIBR, Ivar Brevik: «De kommunale omsorgstjenestene 1989–2009»

Daglig leder i USBL Horten, Rolf Mikaelsen: «Bygging av tilrettelagte boliger – Om samarbeidet mellom boligbygggelaget og Horten kommune»

Prosjektleder ved Papirbredden Innovasjon, Hilde Holm: «Boligprosjekt; Intelligente helse- og omsorgstjenester»

Forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Bjørn Hofmann:

«Etiske utfordringer med velferdsteknologi»

Leder av Statens Seniorråd, Ivar Leveraas: «Presentasjon av NBBLs Framtidsprosjekt 2030 – lengst mulig i eget hjem»

Seniorrådgiver i Norsk Form, Annichen Hauan: «Eldre i sentrum – Sju gode råd»

Rådgiver i Datatilsynet, Camilla Nervik: «Velferdsteknologi og personvern»

Spesialkonsulent i KS Hallvard Hoen: «Presentasjon av fersk undersøkelse om bruk av velferdsteknologi i kommunene»

Til dokumentets forside