NOU 2011: 11

Innovasjon i omsorg

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg om nye innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26.juni 2009. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 16. juni 2011

Kåre Hagen

Leder

Siv Iren Stormo AnderssonGlenn Kenneth BruunSiri Bjørvig
Tove Johanna FagertunPer Gammelsæther

Annichen Hauan

Karin HøylandIvar LeveraasShahzad Rana
Bente Skansgård

Steinar Barstad

sekretariatsleder

Til forsiden