NOU 2015: 13

Digital sårbarhet – sikkert samfunn — Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget om digitale sårbarheter ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 30. november 2015

Olav Lysne

Leder

Kristine Beitland

Janne Hagen

Åke Holmgren

Einar Lunde

Kristian Gjøsteen

Fredrik Manne

Eva Jarbekk

Sofie Nystrøm

Roger Kolbotn

Sekretariatsleder

Lene Bogen Kaland

Ingunn Moholt

Håkon Hermansson

André Nordbø

Ragnhild Castberg

Til forsiden