NOU 2016: 21

Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget som har evaluert Stiftelsesloven ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2016. Utvalget gir med dette sin utredning om forslag til ny stiftelseslov. Utvalgets forslag er enstemmig.

Oslo, 21. oktober 2016

Gudmund Knudsen Leder

Inger Julie Grimsrud Aasland

Celie Tveit

Aksel Mjøs

Cecilie Bakke Dueled (Sekretær)

Liv Tystad (Sekretær)

Til forsiden