NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit— Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 1. februar 2017

Grete Brochmann (leder)

Anne Britt Djuve

Tore Eriksen

Erling Holmøy

Cindy Horst

Truls Nordahl

Haakon Riekeles

Jan Rose Skaksen

Sylo Taraku

Asle Toje

Inger Østensjø

Gunnlaug Daugstad (sekretariatsleder)

Marie Wenstøp Arneberg

Simen Bjørnerud

Taryn Galloway

Anne Skevik Grødem

Anne Kjerstin Hartløv

Martin Hewitt

Ragnhild Nersten

Øyvind Opland

Karsten M. E. Rieck

Espen Thorud

Til forsiden