NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden - Høring

Høring av Påtaleanalyseutvalgets utredning, som inneholdt til sammen forslag til 21 tiltak om blant annet ressursbehov, struktur, kompetanse, fagledelse, påtalemyndighetens rolle som leder av etterforskningen, IKT og effektivisering av straffesaksbehandlingen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2017