NOU 2018: 1

Markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR