NOU 2018: 1

Markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Utredningen inneholder forslag til gjennomføring av utfyllende rettsakter til direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og forordning 600/2014 (MiFIR) etter at disse er tatt inn i EØS-avtalen. Som en del av dette arbeidet foreslås det også forenklinger og strukturendringer, blant annet oppheving av børsforskriften.

Les dokumentet