NOU 2018: 16

Det viktigste først— Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

Til innholdsfortegnelse

2 Liste over deltakere på innspillsmøte 18. april 2018

 • Den norske legeforening

 • Norsk Tannpleierforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Mental Helse Ungdom (forfall)

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Pensjonistforbundet

 • Kreftforeningen

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Pårørendealliansen

 • Diabetesforbundet

 • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) (forfall)

 • Norsk Sykepleierforbund

Til forsiden