NOU 2019: 8

Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. november 2018 for å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og akoholfrie drikkevarer. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 9. april 2019

Cecilie Aasprong Dyrnes

Leder

Ellen Bakken

Petter Haas Brubakk

Anne Berit Aker Hansen

Knut-Inge Klepp

Snorre Kverndokk

Hans Olav Melberg

Ellen Mulstad

Kjerstin Ongre

Sinne Smed

Grethe H. Dahl

Sekretariatsleder

Agnes Brandt (til 1. februar 2019)

Anne Lene Dyrstad

Geir Mo Johansen

Sarah P. Nyhagen

Arnhild H. Rimestad

Til forsiden