NOU 2020: 1

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018 for å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom og for å foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og personer med Tourettes syndrom og deres pårørende. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 6. februar 2020

Kari Paulsrud

Leder

Zhinoo Amiri

Annette Drangsholt

Stein Evensen

Cathrine Monrad Hagen

Adrian Lund

Ellen Kathrine Munkhaugen

Liv Irene Nøstvik

Pål Surén

Helene Ugelstad

Sven Olav Vea

Bernhard Weidle

Elisabeth Krüger Østbøll Sekretariatsleder

Kristin Opsahl

Til forsiden