NOU 2020: 17

Varslede drap? — Partnerdrapsutvalgets utredning

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen oppnevnte Partnerdrapsutvalget ved kongelig resolusjon 12. oktober 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget avgir med dette sin utredning. Utredningen er enstemmig.

Oslo, 15. desember 2020

Ragnhild Helene Hennum (leder)

Kristine Lindebjerg Eikemo

Heidi Marie Engvold

Klaus Melf

Henning Mohaupt

Eilif Torgeir Norvang

Fakhra Salimi

Bjørn Kristian Soknes

Solveig Karin Bø Vatnar

Tove Hægg Versland

Stine Gahre (sekretariatsleder)

Emilie Hulthin

Lene Nilsen

Til forsiden