NOU 2020: 6

Frie og hemmelige valg — Ny valglov

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Valglovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. juni 2017 for å fremme forslag til ny valglov. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo 27. mai 2020

Ørnulf Røhnebæk leder

Anders Anundsen

Dag Arne Christensen

Johan Giertsen

Anne K. Grimsrud

Janne Merete Hagen

Kristin Taraldsrud Hoff

Eirik Holmøyvik

Heikki Eidsvoll Holmås

Sofie A. E. Høgestøl

Thomas Nygreen

Sigrid Stokstad

Knut Storberget

Øyvind Strømmen

Bjørg Tørresdal

Bernt Aardal

Kari Aarnes

Tom Refsum Aatlo

Jan Morten Sundeid

Marie Svendsen Mjøsund

Ingvild Kristine Lysne

Til forsiden