NOU 2021: 8

Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og sosialdepartementet

Lovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020 for å gjennomgå trygdelovgivningen og forholdet til internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Bergen / Oslo 15. juni 2021

Halvard Haukeland Fredriksen Leder

Eyvin Sivertsen

Hilde K. Ellingsen

Marianne Nergaard Magnus

Essi Rentola

Eivind Helland Marienborg Sekretariatsleder

Erik Dæhli

Ingvild Vesterdal

Benedikte Strøm

Mona Martinsen

Ida Karine Kjelsberg

Synne Ovesen

Hanna Kristiane Rummelhoff

Til forsiden