NOU 2022: 18

Mellom mobilitet og migrasjon — Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsinnvandrerutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. august 2021 for å gjennomgå situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Utredningen er et ledd i videreutviklingen av integreringspolitikken, og utvalget skal vurdere integreringspolitiske virkemidler for å integrere arbeidsinnvandrere bedre i norsk arbeids- og samfunnsliv. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 13. desember 2022

Arnfinn H. Midtbøen Leder

Kristine Østrem Alsvik

Eugene Guribye

Børre Krudtå

Marie Florence Moufack

Anne-Marit Presterud

Leïla Rezzouk

Johan Fredrik Rye

Knut Røed

Liv Sannes

Cathrine Stavnes

Gunvor Ulstein

Janis Umblijs

Anne Mette Ødegård

Arild Haffner Naustdal Sekretariatsleder

Karine Handegaard Bakken

Marte Kristine Bjertnæs

Gunhild Bolstad

Hero Ezat

Ferdinand Andreas Mohn

Synnøve Nymo

Hanne Syversen

Til forsiden