NOU 2022: 2

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. juli 2021 for å utrede problemstillinger knyttet til akademisk ytringsfrihet. Utvalget legger med dette fram sin utredning.

Oslo, 21. mars 2022

Anine Kierulf

Leder

Saira Basit

Gunnar Bovim

Magnus Dybdahl

Vidar Helgesen

Sofie Høgestøl

Kari Bjørke Sekretariatsleder

Izabela E. Buraczewska

Rolf L. Larsen

Til forsiden