NOU 2022: 20

Et helhetlig skattesystem

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 18. juni 2021 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skulle gjøre en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Utvalget ble gitt et tilleggsmandat av Finansdepartementet 18. desember 2021. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 19. desember 2022

Ragnar Torvik (leder)

Claire Winifred Armstrong

Bettina Banoun

Benn Folkvord

Ola Kvaløy

Jarle Møen

Linda Nøstbakken

Elin I. Sarai

Peter Birch Sørensen

Karen Helene Ulltveit-Moe

Frederik Zimmer

Frode Finsås (sekretariatsleder)

Turid Alexandra Barkald

Linn Bruskerud

Åse Bøe

Erlend Estenstad

Håkon Frede Foss

Ingvild Brandal Gaasemyr

Michael Riis Jacobsen

Gjermund Lien Moland

Kjetil Neset

Lars Rønningen Sandbu

Petter Solbu

Kristine Aase Sommerfelt

Linn Karina Stormo

Jon Tingvold

Tom Venstad

Til forsiden