NOU 2022: 5

Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 — Rapport fra Koronakommisjonen

Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og evaluere sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Ved levering av den første rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt arbeid. Koronakommisjonen var bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag med denne andre rapporten under daglig leder og professor II Egil Matsens ledelse. Kommisjonen la fram sin andre rapport 26. april 2022.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: