NOU 2022: 5

Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 — Rapport fra Koronakommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Statsministeren

Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Ved levering av rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt arbeid. Kommisjonen legger med dette fram sin andre rapport.

Oslo 26. april 2022

Egil Matsen Leder

Astri Aas-Hansen

Geir Sverre Braut

Knut Eirik Dybdal

Tone Fløtten

Rune Jakobsen

Toril Johansson

Christine Korme

Nina Langeland

Rolv Terje Lie

Per Arne Olsen

Pål Terje Rørby

Ayan Bashir Sheikh-Mohamed

Ida Skirstad Pollen Sekretariatsleder

Linda Aamodt

Anne Skevik Grødem

Marianne Aasland Kortner

Kristin Rande

Henrik Shetelig

Olav Haldorsson Slettebø

Frode Veggeland

Anna Kiperberg Werenskjold

Til forsiden