NOU 2022: 6

Nett i tide— – om utvikling av strømnettet

Til innholdsfortegnelse

Til Olje- og energidepartementet

Strømnettutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. juni 2021 for å vurdere tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, se på prinsippene for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen og vurdere mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 14. juni 2022

Nils Kristian Nakstad

Leder

Mette Helene Bjørndal

Tord André Lien

Mahi Manus Labråten Pandey

Torstein Arne Bye

Silje Ask Lundberg

Eirin Kristin Sund

Grethe Hindersland

Jens Furuseth Naas-Bibow

Tore Morten Wetterhus

Siri Aspevik Bosheim Sekretariatsleder

Helle Boman Andresen

Eirik Eggum

Amanda Haugland

Tanja Midtsian

Sigrun Kavli Mindeberg

Gro Caroline Sjølie
Til forsiden