Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Ytringsfrihetskommisjonen overleverte sin utredning til kultur- og likestillingsministeren 15. august 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.01.2023

Vår ref.: 22/4619

NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - høring

Høringsbrevet i PDF-format (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning på høring. Høringsfristen er 16. januar 2023.

Ytringsfrihetskommisjonen ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 14. februar 2020, og har hatt i oppdrag å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Bakgrunnen var at både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999.

Kommisjonens utredning ble overlevert til kultur- og likestillingsministeren 15. august 2022. Utredningen inneholder mer enn 90 anbefalinger over et bredt spekter av samfunnsområder – inkludert lovendringer, utredninger, utarbeidelse av instrukser, veiledninger og handlingsplaner, institusjonelle anbefalinger og anbefalinger knyttet til opplæring, utdanning og forskning. I tillegg til forslag rettet mot offentlige myndigheter, retter kommisjonen anbefalinger også mot ulike deler av næringslivet og sivilsamfunnet.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge utredningen for underliggende virksomheter, samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Departementet ber kommuner og fylkeskommuner vurdere å forelegge utredningen for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd og evt. andre råd. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsuttalelser avgis digitalt, dette gjøres under «Send inn høringssvar». Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig knyttes til det aktuelle kapitlet i utredningen.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
fagdirektør

22. juli-senteret

Abelia

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Adresseavisen AS

AFF

Aftenposten

Agder fylkeskommune

Agenda Kaupang AS

Agenda X

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfund Norge

Akademikerne

Akan

Aksept -senter for alle berørt av hiv

Allente

Aller Media AS

Alliansen

Al-Noor Islamic Centre Bærum

Alstahaug kommune

ALT c/o Industri Energi

Alta kommune

Alternativ til Vold

Altibox AS

Alvdal kommune

Alver kommune

Ambita AS

Amedia

Amnesty International Norge

Andøy kommune

ANFO Annonsørforeningen

Antirasistisk senter

AOF Norge

Apotekforeningen

Apple Norge

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeiderpartiet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsretten

Arbeidssamvirkenes Landsforening

Aremark kommune

Arendal kommune

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkivverket

Asker kommune

Askvoll kommune

Askøy kommune

Aukra kommune

Aure kommune

Aurland kommune

Aurskog-Høland kommune

Austevoll kommune

Austrheim kommune

Av og til

Averøy kommune

Avinor

Balsfjord kommune

Bamble kommune

Bamseklubben

Bane Nor SF

Bardu kommune

Barne- og familiedepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Beiarn kommune

Bergen kommune

Bergen mediaby - Media City Bergen

Bergens Tidende AS

Berlevåg kommune

BI Handelshøyskolen

Bibliotekarforbundet

Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bindal kommune

Birkenes kommune

Bjerkreim kommune

Bjørnafjorden kommune

Blå Kors Norge

Bodø kommune

Bokhandlerforeningen

Bokn kommune

BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge

Bremanger kommune

Brønnøy kommune

Brønnøy tingrett

Brønnøysundregistrene

Buddhistforbundet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Bygland kommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bø kommune

Bømlo kommune

Båtsfjord kommune

Changemaker

Childwatch International – UiO

Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet (CMI)

Civita

C-more Entertainment

Creative Commons Norge

Creo

Dag og Tid

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Dagsavisen

Datatilsynet

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De reisende kvinners forum

De samarbeidende organisasjoner

Deloitte

Delta

Deltasenteret, Bufdir

Demokratene

Den katolske kirke i Norge

Den Nasjonale Filmkommisjonen

Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene

Den Norske Advokatforeningen

Den norske Atlanterhavskomité

Den Norske Ballettskole AS

Den norske dataforening

Den Norske Dommerforening

Den norske filmfestivalen

Den norske filmskolen

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske jordmorforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Den norske turistforening (DNT)

Den rettsmedisinske kommisjon

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Det Islamske Forbundet - Rabita

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Det jødiske samfunn i Trondheim

Det Mosaiske Trossamfund

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet (NAST)

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Nobelinstitutt

Det Norske Samlaget

Dialogpilotene

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Discovery Networks Norway

Disiplinærnemnda for advokater

Diskrimineringsnemnda

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

Domstoladministrasjonen

Dovre kommune

Drammen kommune

Drangedal kommune

Dyrøy kommune

Dønna kommune

Eidfjord kommune

Eidskog kommune

Eidsvoll kommune

Eigersund kommune

Eksist!

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Elektronisk Forpost Norge

Elevorganisasjonen

Elverum kommune

Enebakk kommune

Engerdal kommune

Enova SF

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Etisk handel Norge

Etne kommune

Etnedal kommune

Europabevegelsen i Oslo

Evenes kommune

Evje og Hornnes kommune

Facebook/META Norge

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Fagforbundet

Fagpressen

Falstadsenteret

Farsund kommune

Fauske kommune

Fedje kommune

Fellesforbundet

Fellesorganisasjon Foto-Norge

Fellesorganisasjonen (FO)

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest AS

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

FilmReg

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finanstilsynet

Finnmark politidistrikt

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Finnmarkskommisjonen

Fitjar kommune

Fjaler kommune

Fjord kommune

Flakstad kommune

Flatanger kommune

Flekkefjord kommune

Flesberg kommune

Flyktninghjelpen

Flå kommune

FN-sambandet Norge

FOKUS -Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Folkehelseinstituttet - FHI

FolkOrg

Folldal kommune

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

Fono

Forandringsfabrikken

Forandringshuset/ United Sisters Norge

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbundet Frie Fotografer

Forbundet mot Rusgift

Foreldrenettverk mot mobbing

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreninga Samiske Forfattere

Foreningen !les

Foreningen for skolte-/østsamene i Neiden

Foreningen Frikanalen

Foreningen Norden

Forskerforbundet

Forsvaret

Forsvarets forskingsinstitutt

Forsvarets høgskole

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Forum for Barnekonvensjonen

Forum for utvikling og miljø

Framtiden i våre hender

Fredrikstad kommune

Frelsesarmeen

Fremskrittspartiet

FRI

Frikirken

Frischsenteret

Fritt Ord

Frivillighet Norge

Frogn kommune

Froland kommune

Frosta kommune

Frøya kommune

FTPN - Foreningen for transpersoner i Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fyresdal kommune

Fædrelandsvennen

Færder kommune

Gamvik kommune

Gassnova SF

Gatejuristen

Gausdal kommune

Generaladvokaten

Get

Gildeskål kommune

Giske kommune

Gjemnes kommune

Gjerdrum kommune

Gjerstad kommune

Gjesdal kommune

Gjøvik kommune

Gloppen kommune

Gol kommune

Google Norge

Grafill - norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

Grafisk Bransjeforening- print og kommunikasjon

GramArt

GRAMO

Gran kommune

Grane kommune

Gratangen kommune

Green Chilli Entertainment

Greenpeace Norge

Grimstad kommune

Grong kommune

Grue kommune

Gulen kommune

Gurdwara Sri Nanak Dev Ji

Hadsel kommune

Halden kommune

Hamar kommune

Hamarøy kommune

Hammerfest kommune

Handel og Kontor i Norge

Hareid kommune

Harry Benjamin Ressurssenter

Harstad kommune

Hasvik kommune

Hattfjelldal kommune

Haugesund kommune

Havforskingsinstituttet

HBO Nordic

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Hegnar media

Heim kommune

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Helsepartiet

Helsestasjonen for lhbt-ungdom

Helseutvalget for bedre homohelse

Hemnes kommune

Hemsedal kommune

Herøy kommune i Møre og Romsdal

Herøy kommune i Nordland

Hikmah-huset

Hitra kommune

HIV Norge

Hjartdal kommune

Hjelmeland kommune

Hol kommune

Hole kommune

Holistisk forbund

Holmestrand kommune

Holtålen Kommune

Homenet

HomeTV

Hordaland tingrett

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Horten kommune

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Human Rights Service

Human-Etisk Forbund

Humanistisk Ungdom

Hurdal kommune

Husbanken

Hustadvika kommune

Hvaler kommune

Hyllestad kommune

Hægebostad kommune

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyanger kommune

Høyesterett

Høylandet kommune

Høyre

Høyskolen Kristiania

Hå kommune

Ibestad kommune

Ice communication Norge AS

ICJ-Norge

IFPI

IKO - Kirkelig pedagogisk senter

IKT Norge

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Indre Østfold kommune

Indremisjonsforbundet (IMF)

Innlandet Filmkommisjon

Innlandet fylkeskommune

Innlandet politidistrikt

Innovasjon Norge

Innstillingsrådet for dommere

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Institusjonsfotografene

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for journalistikk

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Institutt for offentlig rett, UiO

Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Internasjonal helse- og sosialgruppe

Internasjonalt reindriftssenter

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

International Romani Unions representative in Norway

International Students’ Union of Norway

Islams lære og metode

Islamsk Råd Norge/Rabita

Iveland kommune

Jernbanedirektoratet

Jevnaker kommune

Journalisten

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justervesenet

Justis- og beredskapsdepartementet

Juvente

Jødiske veivisere (DMT)

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Kabel Norge

Kainun institutti - Kvensk institutt

Karasjok kommune

Karlsøy kommune

Karmøy kommune

Kautokeino kommune

Kinn kommune

Kirkelig dialogsenter

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kirkelig Undervisningsforbund

Kirkens bymisjon

Kirkens Nødhjelp

Kirkens SOS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

Klassekampen

Klepp kommune

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunal rapport

Konfliktrådene

Kongsberg kommune

Kongsvinger kommune

Konkurransetilsynet

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kopinor

KORO – Kunst i offentlege rom

KPMG AS

Kragerø kommune

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

Kripos

Krisesentersekretariatet

Kristelig Folkeparti

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Krødsherad kommune

KS - Kommunesektorens organisasjon

Kulturalliansen

Kulturrådet

Kulturtanken

Kunnskapsdepartementet

Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstnernettverket

Kvam herad

Kvensk Finsk Riksforbund

Kvinesdal kommune

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinnherad kommune

Kviteseid kommune

Kvitsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Kvääninouret - Kvenungdommen

Kystpartiet

Kystverket

Kåfjord kommune

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag)

Lagmannsrettene

Landbruks- og matdepartementet

Landbruksdirektoratet

Landinfo

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende (LUPE)

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHH)

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)

Landsforeningen mot seksuelle overgrep

Landsforeningen Norske Malere

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen for Romanifolket

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Larvik kommune

Lavangen kommune

Lebesby kommune

Lederne

Leger Uten Grenser

Leirfjord kommune

Leka kommune

Lesja kommune

Levanger kommune

Liberalistene

Lier kommune

Lierne kommune

Lightup (pornoprat.no)

Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN)

Likestilling, integrering og mangfold (LIM)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret KUN

Lillehammer kommune

Lillesand kommune

Lillestrøm kommune

Lindesnes kommune

Livekino AS

Lokalradioene i Innlandet

Lom kommune

Longyearbyen lokalstyre

Loppa kommune

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Luftfartstilsynet

Lund kommune

Lunner kommune

Lurøy kommune

Luster kommune

Lyngdal kommune

Lyngen kommune

Lyse AS

Lærdal kommune

Læringsmiljøsenteret, UiS

Lødingen kommune

Lørenskog kommune

Løten kommune

Malvik kommune

Mannsforum

Markedsrådet

Marker kommune

Masfjorden kommune

Maskinentreprenørenes Forbund

Mastoff Entertainment

Mattilsynet

Mediebedriftenes Landsforening

Mediefondet Zefyr

Mediehuset Nettavisen

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Medlemmer av OGP-rådet

Melahuset - Stiftelsen Mela

Melhus kommune

Meløy kommune

Menneskeverd

Mental Helse Norge

Mentor Medier

Meråker kommune

Metodistkirken i Norge

Metro Radio AS

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Midgard Filmkommisjon

Midtnorsk Filmsenter

Midtre Gauldal kommune

Midt-Telemark kommune

Miljødirektoratet

Miljøpartiet De Grønne

Miljøstiftelsen Bellona

Mino.Jur

Minotenk

MiRA-Senteret

Modalen kommune

Modern Times Group AB

Modum kommune

Molde kommune

Monster

Morgenbladet

Moskenes kommune

Moss kommune

Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig

Mubi

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)

MusicLab, UiO

Musikkfondene

Musikkforleggerne

Muslimsk Dialognettverk (MDN)  

MyGame

Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal politidistrikt

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Målselv kommune

Måsøy kommune

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

Namsos kommune

Namsskogan kommune

Nannestad kommune

Narvik kommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonale minoriteter i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Nationen

Naturvernforbundet

NAVIO – Norsk audiovisuell oversetterforening

Nea Radio

Nedre Romerike tingrett

Nes kommune

Nesbyen kommune

Nesna kommune

Nesodden kommune

Nesseby kommune

Netflix

NextGenTel

NHST Media Group

Nissedal kommune

Nittedal kommune

Noereh – samisk ungdomsorganisasjon

Nok.Norge

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

Nome kommune

NONA - The Norwegian Online News Association

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

NORCE Norwegian Research Centre

Nord universitet

Nord-Aurdal kommune

Nord-Fron kommune

Nordic Content Protection (Stop Nordic)

Nordic Entertainment Group Norway AS

Nordic Screens AS

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV

Nordisk Film- og TV-fond

Nordkapp kommune

Nordland fylkeskommune

Nordland politidistrikt

Nordland statsadvokatembeter

Nordlandsforskning

Nordlys

Nordnorsk Filmkommisjon

Nordnorsk Filmsenter AS

Nord-Odal kommune

Nordre Follo kommune

Nordre Land kommune

Nordreisa kommune

Nord-Troms tingrett

Nore og Uvdal kommune

NOREC

Noregs Mållag

Norges Bank

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Bondelag

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fleridrettsforbund

Norges forskningsråd

Norges Fotballforbund

Norges Fotografforbund

Norges handelshøyskole (NHH)

Norges Handikapforbund

Norges Hindu Kultur Senter Oslo

Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges idrettshøgskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges Juristforbund

Norges KFUK - KFUM

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kommunistiske parti

Norges Korforbund

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kristne Råd

Norges kulturvernforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges markedsføringsforbund

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Miljøvernforbund

Norges museumsforbund

Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkorps Forbund

Norges Myalgisk Encefalopati forening

Norges Offisersforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Politilederlag

Norges Rederiforbund (Rederiforbundet)

Norges Røde Kors

Norges Skiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges televisjon AS

Norges unge muslimer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norggá Sáráhakká

NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

Normisjon

Norsk akkreditering

Norsk Artistforbund (NA)

Norsk audiovisuell oversetterforening

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Brannvernforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Norsk Filmdistribusjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk finsk interesseorgan

Norsk Flygelederforening

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norsk Folkehjelp

Norsk forbund for Svaksynte

Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk forening for folkehelse (folkehelseforeningen)

Norsk forening for jus og edb

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk forening for slagrammede

Norsk Forfattersentrum

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Norsk IP-TV Forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Kabinforening

Norsk Kommunalteknisk forening

Norsk Komponistforening

Norsk kritikerlag

Norsk Kvinnelig Teologforening

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk lokalradioforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Norsk medieforskerlag

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Musikkråd

Norsk Målungdom

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Oversetterforening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk PEN

Norsk Polarinstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Regnesentral

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/NTNU)

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Skuespillerforbund

Norsk sosiologforening

Norsk studentorganisasjon

Norsk Sykepleierforbund

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk Tidsskriftforening

Norsk Tjenestemannslag

Norsk utenrikspolitisk institutt

Norsk videogramforening

Norsk yrkeshygienisk forening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Norske Billedkunstnere

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Konsertarrangører

Norske kulturarrangører

Norske Kunsthåndverkere

Norske Kveners forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Meierifolks Landsforening

Norske reindriftssamers landsforbund

Norske Reklamefotografer

Norske samers riksforbund

Norske Scenografer

Norske Tekstilkunstnere

Norsk-finsk forbund

Norskog

Norwaco

Notodden kommune

NRK Nynorsk mediesenter

NSSF (Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging)

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

Nærøysund kommune

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Oppdal kommune

Organisasjon for norske fagskolestudenter

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Orkland kommune

Os kommune

Osen kommune

Oslo Economics

Oslo Filmfond

Oslo Filmkommisjon

Oslo kommune

Oslo Politidistrikt

Oslo Queer

Oslo statsadvokatembeter

Oslo Tingrett

OsloMet - storbyuniversitetet

Osterøy kommune

Overhalla kommune

P4 Radio Hele Norge AS

Partiet de Kristne

Pasient- og brukerombudene

Patentstyret

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Pensjonistforbundet

Pensjonistpartiet

Petroleumstilsynet

Pinsebevegelsen i Norge

PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon

Piratpartiet

PKI Pasientorganisasjon for kjønnsinkongruens

Platearbeiderforeningen

Polaris media

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Politijuristene

Porsanger kommune

Porsgrunn kommune

Press – Redd Barna Ungdom

Pressefotografenes Klubb

PRO-senteret

Pårørendesenteret

Queersamiska forening

Radio 102

Radio Energy - NRJ Norge AS

Rakkestad kommune

Rana kommune

Randaberg kommune

Rauma kommune

Redd Barna

Reform ressurssenter for menn

Regelrådet

Registrarforeningen dot-enno

Regjeringsadvokaten

Rendalen kommune

Rennebu kommune

Rettighetsalliansen

Rettspolitisk forening

Revise f65 - Diagnoseutvalget

Riks TV AS

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksarkivet

Rikslønnsnemnda

Riksmekleren

Riksmålsforbundet

Riksrevisjonen

Rindal kommune

Ringebu kommune

Ringerike kommune

Ringsaker kommune

Risør kommune

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV)

Rogaland fylkeskommune

Rogaland statsadvokatembeter

Rollag kommune

Romanifolkets kystkultur

Romano Kher

Romsk Råd

Rubicon TV

Ruijan Kaiku AS

Rælingen kommune

Røde Kors

Rødt

Rødøy kommune

Røros kommune

Røst kommune

Røyrvik kommune

Råde kommune

Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo

Rådet for psykisk helse

Rådet for taushetsplikt og forskning

Rådgivende ingeniørers forening

Salam

Salangen kommune

Saltdal kommune

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Samenes folkeforbund

Samerådet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Samfunns- og næringslivsforskning

Samfunnsbedriftene

SámiNisson forum

Samisk eldreråd

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Samisk forfatterforening

Samisk høgskole – Sámi allaskuvla

Samisk kirkeråd

Samisk kunstnerråd

Samisk Litteratursenter

Samisk studieforbund

Samiske veivisere

Samnanger kommune

Samordna opptak

Samsung Norge

Sande kommune

Sandefjord kommune

Sandnes kommune

SANKS

Sarpsborg kommune

Sauda kommune

SBS Discovery

Scenekunstbruket

Schibsted ASA

Seksualpolitisk nettverk for ungdom

Seksuell Helse og Trakassering - ressursgruppen

Sel kommune

Selbu kommune

Seljord kommune

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Seniorsaken

Senja kommune

Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for likestilling

Senter for rettsinformatikk

Senter for seksuelt misbrukte menn

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)

Senterpartiet

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Sex og Politikk

SF Norge AS

Sidetmedord.no

Siftelsen Rettferd

Sigdal kommune

Siljan kommune

Simployer

SINTEF

Sirdal kommune

Siva SF

Sivil klareringsmyndighet

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannskirken

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Skaun kommune

Skeiv Ungdom

Skeiv verden

Skeive Filmer

Skeive samer  - Queering Sápmi

Skeivt kristent nettverk

Skien kommune

Skiptvet kommune

Skjervøy kommune

Skjåk kommune

Skogfinneforeningen

Skogfinske interesser i Norge

Skolebibliotekarforeningen i Norge

Skolelederforbundet

Skolenes Landsforbund

SkyShowTime

slettmeg.no

SLM, Scandianavian Leather Men Norge

SMB Norge

Smøla kommune

Snåsa kommune

Sogndal kommune

Sokndal kommune

Sola kommune

Solund kommune

Sortland kommune

Sosialistisk Venstreparti

Sparebankforeningen i Norge

Språkrådet

Stad kommune

Stadnamntenesta - Statens Kartverk

Standard Norge

Stange kommune

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens Helsetilsyn

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens jernbanetilsyn

Statens kartverk

Statens legemiddelverk

Statens lånekasse for utdanning

Statens pensjonskasse

Statens seniorråd

Statens sivilrettsforvaltning

Statens strålevern

Statens vegvesen – Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statnett SF

Statped

Statsadvokatenes forening

Statsbygg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Rogaland

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statskog SF

Stavanger Aftenblad

Stavanger kommune

Steigen kommune

Steinkjer kommune

Stensveen Ressurssenter for Transpersoner

Stiftelsen 10. august

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Narviksenteret

Stiftelsen Rogalandsforskning

Stiftelsen SOR

Stiftelsen Zero

Stine Sofies Stiftelse

Stipendiatorganisasjonene i Norge

Stjørdal kommune

Stopp diskrimineringen

Stopp Hatprat

Stord kommune

Stor-Elvdal kommune

Storfjord kommune

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

Stortingets ombudsmann for Forsvaret

Story House Egmont AS

Storyhouse Egmont Norge

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Strand kommune

Stranda kommune

Strim

Stryn kommune

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)

Sula kommune

Suldal kommune

Sunndal kommune

Sunnfjord kommune

Surnadal kommune

Svalbardposten

Sveio kommune

Sykkylven kommune

Sysselmesteren på Svalbard

Syvendedags Adventistkirken

Sømna kommune

Søndagsskolen Norge

Søndre Land kommune

Sør-Aurdal kommune

Sørfold kommune

Sør-Fron kommune

Sørnorsk filmsenter AS

Sør-Odal kommune

Sørreisa kommune

Sør-Trøndelag tingrett

Sør-Varanger kommune

Sør-Vest politidistrikt

Sør-Øst politidistrikt

Tabanka Dance Ensemble

Tana kommune

Taterne/romanifolkets menneskerettighetsforening

Taternes landsforening

Teknologirådet

Telenor

Telenor Broadcast Holding AS

Telenor Bruk Hue

Telia

The Walt Disney Company Nordic Norway

Tilsynet for universell utforming av IKT

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsutvalget for dommere

Time kommune

Tingvoll kommune

Tinn kommune

Tjeldsund kommune

Tokke kommune

Tolga kommune

Tolldirektoratet

TONO

Transpolitisk nettverk (LLH)

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Troms politidistrikt

Tromsø kommune

Trondheim kommune

Trygderetten

Trysil kommune

Træna kommune

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag politidistrikt

Trøndelag statsadvokatembeter

TV 2 AS

Tvedestrand kommune

Tverga

Tvisteløsningsnemnda

TVNorge AS

Tydal kommune

Tynset kommune

Tysnes kommune

Tysvær kommune

Tønsberg kommune

Uføres Landsorganisasjon

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Ulstein kommune

Ulvik herad

ung.no

Ungdom og Fritid

Unge Funksjonshemmede

Unge Kunstneres Samfund

Unge LEVE

Ungt Entreprenørskap Norge

UNICEF Norge

Uninett Norid AS

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

UNIT - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forsking Utdanningsdirektoratet

United International Pictures

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder - sexologiutdanningen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo - Det juridiske fakultet - Avd. for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD)

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Utmarksdomstolen for Finnmark

Utsira kommune

Utvalget for statens kunstnerstipend

Utvalget for Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Vadsø kommune

Vaksdal kommune

Valgdirektoratet

Valle kommune

Vang kommune

Vanylven kommune

Vardø kommune

Vefsn kommune

Vega kommune

Vegårshei kommune

Velferdsalliansen

Vellenes Fellesorganisasjon

Vennesla kommune

Venstre

Verdal kommune

Verdens Gang

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Vest politidistrikt

Vestby kommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Vestland fylkeskommune

Vestnes kommune

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter

Vestre Slidre kommune

Vestre Toten kommune

Vestvågøy kommune

Vevelstad kommune

Viasat AS

Vigmostad & Bjørke

Vik kommune

Viken Filmsenter AS

Viken fylkeskommune

Vindafjord kommune

Vinje kommune

Virke kultur og opplevelser

Virke Produsentforeningen

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Voksne for Barn

Volda kommune

Voss herad

Værøy kommune

Vågan kommune

Vågå kommune

Våler kommune i Innlandet

Våler kommune i Viken

World Islamic Mission

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Økokrim

Øksnes kommune

Ørland kommune

Ørsta kommune

Øst politidistrikt

Østnorsk Filmsenter AS

Østre Toten kommune

Øvre Eiker kommune

Øyer kommune

Øygarden kommune

Øystre Slidre kommune

Åfjord kommune

Ål kommune

Ålesund kommune

Åmli kommune

Åmot kommune

Årdal kommune

Ås kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune