NOU 2023: 25

Omstilling til lavutslipp— Veivalg for klimapolitikken mot 2050

Til innholdsfortegnelse

Til Klima- og miljødepartementet

Klimautvalget 2050 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. august 2021 for å gjøre en helhetlig utredning av hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Et enstemmig utvalg avgir med dette sin utredning.

Oslo 27. oktober 2023

Martin Skancke

Leder

Camilla Skjelsbæk Gramstad

Audun Korsæth

Lars Petter Maltby

Kristin Halvorsen

Ola Kvaløy

Eirik Newth

Marianne Hansen

Astrid Lilliestråle

Signe Nybø

Gro Sandkjær Hanssen

Klaus Mohn

Erik Trømborg

Elen Richter Alstadheim Sekretariatsleder

Ellen Bruzelius Backer

Frid Fjose Berg

Thomas Ekeli (fra april 2023)

Siri Eritsland

Ane Rostrup Gabrielsen (fra oktober 2022)

Steffen Kallbekken

Bård Lahn

Arent Skjæveland (til august 2022)

Til forsiden