NOU 2023: 6

Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet

Utredningen gjelder utkast til ny finanstilsynslov. I utkast til ny lov forslås det å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker, og at klager på Finanstilsyents vedtak som en hovedregel skal behandles av en klagenemd.

Les dokumentet