NOU 2024: 3

Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Kommisjonen legger med dette frem sin utredning.

Oslo 1. mars 2024

Marie Cathrine Moe Thorleifsson Leder

Kari Mangrud Alvsvåg

Anders Bo Christensen

Kari Eilertsen

Kim Henrik Gronert

Pål Tore Haga

Cecilie Hellestveit

Espen Rutle Johansson

Erik Lindbæk Kruse

Claudia Sabine Lenz

Hawa Abshir Muuse

Petter Nesser

Lisbeth Røyneland

Gaute Børstad Skjervø

Ingvild Næss Stub

Sylo Taraku

Snorre Serigstad Valen

Elisabeth Krüger Østbøll Sekretariatsleder

Ane Marte Nordvik

Marianne Rusten

Anne Talsnes

Ingrid Egeland Thorsnes

Gunder Nordgården

Steinar Riksaasen

Til forsiden