NTP 2025–2036: Invitasjon til fellesmøte og opptak fra møtet

Invitasjon til Sametinget, fylkeskommunene, de største byene og KS til et fellesmøte - med mulighet for å gi innspill til tema som er relevante for neste nasjonale transportplan.

Les invitasjonen (pdf)

Se møtet i opptak