Forsiden

NTP 2025-2036: Opptak fra innspillsmøte 12. desember 2022

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inviterte fylkeskommunene, de største byene og Sametinget til et innspillsmøte 12. desember 2022. Deltagerne var bedt om å gi innspill til tema som er relevant for neste nasjonale transportplan.

Her finner du opptak fra møtet.

Nett-tv NTP 2025-2036: Innspillsmøte 12. desember 2022

Se sendingen her

Se sendingen her