NTP 2025–2036: Tidspunkt for fremleggelse av neste nasjonale transportplan

I brevet går det fram at neste nasjonale transportplan skal legges frem våren 2024, som er ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Samferdselsdepartementet ber i brevet transportvirksomhetene å legge dette til grunn i arbeidet med å forberede et underlag for planen.

Se også pressemelding av 23. juni 2022