Ny felles parkeringsregulering? En gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006