Ny lov om mål og vekt - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2004

  • Høringsfrist: 10.08.2004
  • Nytt i høringssaken: