G-03/2023 - Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpsaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Ny salærsats m.m. fra 1.7.2023.

Rundskriv G-03/2023 - Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpsaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige.pdf