G-06/2023 - Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpsaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Rundskriv G-06 2023 - Ny salærsats (rettshjelpsats) for advokater.pdf