Nye forskrifter etter endringer i rettshjelpsloven

Frist: 15.11.05

Forslag til ny rettshjelpsforskrift og forslag til endringer i stykkprisforskriftens bestemmelser om fritt rettsråd sendes på høring. Bakgrunnen er vedtatte endringer i rettshjelpsloven. Nye forskrifter skal tre i kraft fra nyttår. (29.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2005

  • Høringsfrist: 15.11.2005