Rapporter fra EU-delegasjonen 2021

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (01/2021)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved den norske EU-delegasjonen

I dette nummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du lese om blant annet det portugisiske formannskapets program, arbeidet med budsjettperioden 2021-2027, kommisjonens langtidsvisjon for distriktene og makroregionale strategier. I tillegg får du en oversikt over regionale og tematiske EU-nettverk.

 

Les nyhetsbrevet her