Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2019)

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

I vårnummeret av Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal og regionalpolitikk kan du blant annet lese om forsvaret av rettstaten, byggeklossene i EUs neste digitale strategi, EUs fremtidige satsing på bærekraft, innovasjon, byutvikling og spredtbygde områder.

Nyhetsbrevet finner du her.