Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor

Leveranse 1 – Styring og organisering

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en første delrapport om bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Formålet med områdegjennomgangen er å identifisere muligheter og utfordringer ved den statlige bygge- og eiendomsforvaltningen, og på bakgrunn av dette vurdere og foreslå alternative tiltak som vil gi en mest mulig kostnadseffektiv bygge- og eiendomsforvaltning i statlig sivil sektor i et samfunnsmessig perspektiv. 

Områdegjennomgang - Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor - Leveranse 1 – Styring og organisering (PDF)