Oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring

Forsvarsdepartementets Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren er oppdatert med virkning fra 3. mai 2019.

Instruksen er oppdatert som følge av endringene i regjeringen i januar 2019.

Samfunnssikkerhetsministeren overtok 3. mai 2019 ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Forvaltningsansvaret for sikkerhetsloven og det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er således overført fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Her kan du lese instruksen (denne erstatter tidligere instrukser): Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren2019.pdf