Organisasjonsbegrensning for rettshjelpere

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist: 15.10.05

Rettshjelperne utgjør et nyttig supplement til advokatene. Justisdepartementet sender på høring forslag om å oppheve organisasjonsbegrensninger for rettshjelpere. (31.08)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2005

  • Høringsfrist: 15.10.05