Ot.prp. nr. 11 (1998-99)

Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over høringsinstansene

Høringsnotat til lov om rettsikkerhet og særlige tiltak for mennesker under psykisk helsevern (psykiatriloven) ble 21 august 1997 sendt til følgende høringsinstanser med høringsfrist 21 november 1997:

Afasiforbundet i Norge

Akademikernes fellesorganisasjon

Ananke - Støtteforening for mennesker med tvangslidelser

Angstringen

Anorexia/Bulimia Foreningen

Arbeidsgiverforening for private virksomheter i Offentlig Sektor

Aurora - Støtteforening for mennesker i psykiatrisk behandling

Autismeforeningen i Norge

Barneombudet

Bølgen

Cerebral Parese foreningen

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske jordmorforening

Den norske kirke

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske Tannlegeforening

Departementene

Domstolkommisjonen, v.sekretariatet, c/o Norges Høyesterett

Fagrådet for psykiatri, c/o Statens helsetilsyn

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper

Fengselsdirektørenes Forum, v/Erik Såheim, Bastøy landsfengsel

Folkehelsa - Statens institutt for folkehelse

Forbrukerombudet

Foreningen for ambulansepersonell

Foreningen for Blødere i Norge

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Giraffen

Helhetsterapiforbundet

Helsetjenestenes Administrasjonsforbund

Human-etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for menneskerettigheter

Interesseforeningen for LMBB syndrom

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Kommunenes Sentralforbund

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesleger

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Landets kontrollkommisjoner

Landets pasientombud

Landets psykiatriske institusjoner

Landets sykehus

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons Sykdom

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplaterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien

Landsforeningen for trafikkskadde i Norge

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen

Legemiddelindustriforeningen

Likestillingsombudet

Lobos

MBD-foreningen

Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

Mental Helse Norge

Morbus Addisons forening

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nordisk forening for klassisk akupunktur

Nordisk forening for naturbehandlere

Norges ambulanseforbund

Norges Apotekerforening

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bondelag

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgiforbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Husmorforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Landsforbund av Homeopraktikere

Norges Optikerforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors Landsforening

Norges Råd for Anvendt Samfunnsforskning

Norilco

Norsk Apotekteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Bioingeniørforbund

Norsk cøliakiforening

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Dysmeliforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapiforbund

Norsk fengselstjenestemannsforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede

Norsk Forbund for Voldsofre

Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede

Norsk Forening for Analatresi

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Norsk forening for familieterapi

Norsk forening for helhetsmedisin

Norsk Forening for Helsetjenesten

Norsk forening for klassisk akupunktur

Norsk forening for kriminalreform

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Norsk Forening for Ostesgenisis Imperfecta

Norsk forening for syke barns behov

Norsk forening for soneterapeuter

Norsk Forening for Tuberas sklerose

Norsk foreldrelag for funksjonshemma

Norsk forening for kliniske ernæringsfysiologer

Norsk Gerontologisk Institutt

Norsk helse- og sosialforbund

Norsk Hypothyreoseforening

Norsk Immunsviktforening

Norsk Interesseforening for kortvokste

Norsk Interesseforening for Stamme

Norsk institutt for sykehusforskning

Norsk kiropraktorforening

Norsk kommuneforbund

Norsk landsforbund for homeopraktikere

Norsk Landsforening for Laryngectomerte

Norsk Narkolepsiforening

Norsk ortopedisk forening

Norsk Pasientforening

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk Psoriasisforbund

Norsk Psykiatrisk forening

Norsk psykoanalytisk forening

Norsk psykologforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk skole for tradisjonell akupunktur

Norsk Sosialsjeflag

Norsk spesiallærerlag

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tourette Forening

Norsk sykepleierforbund

Norske Fotterapeuters forbund

Norske Fysioterapeuters forbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Norske ortopediingeniørers forening

Næringslivets hovedorganisasjon

Offentlige legers forening

Private helseinstitusjoners landsforbund

Psykiatrisk opplysningsfond

Psykologrådet

Psykopatofferforbundet

Pårørendeforeningene for aldersdemente

Referansegruppen for alternativ medisin

Regjeringsadvokaten

Reseptarforbundet

Ressurssenteret for omsorgstjenester, Stjørdal

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk-foreningen

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Statens eldreråd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelkontroll

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens senter for ortopedi

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Vestlandske Blindeforbund

Voksne for barn

We shall overcome

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til forsiden