Ot.prp. nr. 13 (2005-2006)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget